Oversettelse til nynorsk

For å skape god nynorsk ut av en bokmålstekst kreves det mer enn bare å oversette ord for ord. Den som skal gjøre jobben, må ha en omfattende oversikt over formverket i nynorsken, og vedkommende må ha god kjennskap til og teft for hva som regnes som god stil på nynorsk.

Språkmakaren har denne kunnskapen og tilbyr oversettelse til nynorsk av alle typer tekster. Foretaket har levert nynorskoversettelser til en rekke statlige og private oppdragsgivere på områder som jus, økonomi, helse, naturvitenskap, utdannelse, velferd og regionalpolitikk.

Språkrådets kompetanseprøver for språkkonsulenter er et kvalitetsstempel for de som tilbyr slike tjenester. Innehaver Eirik Ulltang Birkeland har tatt og bestått denne prøven i begge de norske målformene.

Ta kontakt for å få et tilbud på den aktuelle teksten.

 

« Se andre tjenester