Omsette bøker

Dette er bokutgjevingane eg har omsett per 19. april 2018. I tillegg til dette har eg gjort mykje nynorskomsetjing for ei rekkje statlege etatar, mellom anna av rapportar, nettsidetekstar og proposisjonar til Stortinget.

Frå bokmål til nynorsk
2017  Lena Berg og Jannecke Hofset. God i norsk 1. Tekstbok A1/A2. Oslo: Aschehoug. 248 sider.
2017  Lena Berg og Jannecke Hofset. God i norsk 1. Arbeidsbok A1/A2. Oslo: Aschehoug. 224 sider.
2017  Dag Asbjørnsen mfl. Hallo. Medium og kommunikasjon 1. Oslo: Aschehoug. 320 sider.
2017  Ole G. Karlsen. Terra mater. Oslo: Aschehoug, 2017. 288 sider.
2018  Laila Iren Jakobsen. Grublis A. 192 oppgåver i problemløysing. Oslo: GAN Aschehoug. 72 sider.
2018  Laila Iren Jakobsen. Grublis B. 192 oppgåver i problemløysing. Oslo: GAN Aschehoug. 72 sider.
2018  Lena Hultgren. Leseteater. Oslo: GAN Aschehoug. 104 sider.
2018  Hanne Solem. Skriveforståing 2. Oslo: GAN Aschehoug. 48 sider.
2018  Hanne Solem. Skriveforståing 3. Oslo: GAN Aschehoug 48 sider.
2018  Hanne Solem. Skriveforståing 4. Oslo: GAN Aschehoug. 48 sider.
2018  Helga Conradsen. Hopp i det! Oslo: GAN Aschehoug. 88 sider.
2018  Petra Andersson og Anette Jelvemark Nordqvist. Inngang A. Skuleord for nybegynnarar. Oslo: GAN Aschehoug, under utgjeving. 48 sider.
2018  Petra Andersson og Anette Jelvemark Nordqvist. Inngang B. Skuleord for nybegynnarar. Oslo: GAN Aschehoug, under utgjeving. 48 sider.
2018  Dag Asbjørnsen mfl. Hallo. Medium og kommunikasjon 2. Oslo: Aschehoug, under utgjeving. 320 sider.
2018  Linn Maria Børve mfl. Gente 8. Spansk nivå 1 for ungdomstrinnet. Oslo: Aschehoug, under utgjeving. 152 sider.
2018  Espen Rosén mfl. Ganas 1. Spansk 1, Vg1. Oslo: Aschehoug, under utgjeving. 240 sider.
2018  Runar Ragnarson Brataas. Fire leietrådar. 120 oppgåvesett for matematisk samarbeidslæring. Oslo: GAN Aschehoug, under utgjeving.
2018  Runar Ragnarson Brataas. Magi. Oppdagande lese- og skriveopplæring. Oslo: GAN Aschehoug, under utgjeving.

Frå engelsk til bokmål
2017  Carol Vorderman. Hjelp barna med engelsk. Oslo: Spektrum forlag. 76 av 256 sider. Saman med Bjarte Kaldhol og Lars Martin Fosse.
2018  Andrew Brooks. Barnas store illustrerte atlas. Oslo: Spektrum forlag, under utgjeving. 128 sider.
2018  Camilla Brautaset mfl. Møter med Kina. Bergen: Fagbokforlaget, under utgjeving. 2 av artiklane.
2018  Hy Conrad. Mysteriet om den stjålne diamant og andre krimgåter du kan løse selv. Oslo: Forlaget Victoria, under utgjeving. 96 sider.

Frå svensk til bokmål
2018  Petra Andersson og Anette Jelvemark Nordqvist. Inngang A. Skoleord for nybegynnere. Oslo: GAN Aschehoug, under utgjeving. 48 sider.
2018  Petra Andersson og Anette Jelvemark Nordqvist. Inngang B. Skoleord for nybegynnere. Oslo: GAN Aschehoug, under utgjeving. 48 sider.
2018  Petra Andersson og Anette Jelvemark Nordqvist. Inngang A. Lærerveiledning. Oslo: GAN Aschehoug, under utgjeving. 48 sider.
2018   Petra Andersson og Anette Jelvemark Nordqvist. Inngang B. Lærerveiledning. Oslo: GAN Aschehoug, under utgjeving. 48 sider.

Frå dansk til bokmål
2018  Helga Conradsen. Hopp i det! Oslo: GAN Aschehoug. 88 sider.